membermember
#1 Tadaaki Sakamoto
#2 Naoko Nakagawa
#5 Takehiro Iwama
#6 Takahiro Matsunaka
#7 Kohei Genma
#8 Nobuki Matsushima
#9 Akiharu Azuma
#10 Manabu Nakakita
#11 Mai Honda
#12 Tatsushi Ishihara
#14 Chihiro Kubota
#15 Noriko Arai
#16 Toshinao Kagawa
#17 Ai Nakamura
#18 Takanori Kimu
#19 Sugahara
#23 Mayuko Hatanaka
#27 Hideto Kihara
#53 Hitomi Kishimoto
#77 Takahiro Tsutimoto
#-- Noritsugu Yamada
#-- Kotomi Adachi


special thanks
#-- Shuntaro Muku
#-- Yabuta Yuka
#-- Kazuya Nakano
#-- Keisuke Kinpara
#-- Mitsuhiro Ohara
#-- Akihiro Numazaki
#-- Ayako Tanaka
#-- Ayako PaPa
#-- Sayaka